top of page

De Stichting Koorplein Noord-Brabant bezit de ANBI status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn als ze zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. 

Onze gegevens:

Onder bepaalde voorwaarden kunt u schenkingen aftrekken van de belastingen. Daarvoor vereist de belastingdienst een aantal gegevens.:

De naam
De naam van onze stichting is: Stichting Koorplein Noord-Brabant

 

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer is 816707765

 

De contactgegevens
Het adres van de stichting is:

Gregoriussingel 30, 5216 GJ 's-Hertogenbosch

Het e-mailadres van het secretariaat is secretaris@koorplein.nl

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41096784

Wie zijn we:

De bestuurssamenstelling
Per 9 februari 2022 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter: Margré van Gestel

Secretaris: Karin Tooren

Penningmeester: Jan Buil

Bestuurslid: Vacature

Bestuurslid: Vacature

 

Het beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuursondersteuning

Coördinator: Rick Muselaers

Beheer infocentrum: Edith Haverkamp

 

De doelstelling

Project ter stimulering van de Kinder- en Jeugdkoorzang:

Koorplein Noord-Brabant heeft zich als doel gesteld het bevorderen van de kwaliteit en kwantiteit van de vocale amateurkunst in de provincie Noord-Brabant. De stichting geeft daarbij prioriteit aan het stimuleren van de kinder- en jeugdkoorzang. Koorplein is met ingang van 1 februari 2016 een project opgestart, met de intentie op acht plaatsen in de provincie kinder- en jeugdkoren in te richten, te begeleiden en tot een zodanig niveau te brengen dat zij als voorbeeld kunnen dienen in de respectievelijke regio’s.

 

Uitganspunten hierbij zijn:

  • vorming van een bestuur

  • instelling van een verenigings- of stichtingsvorm

  • een open, algemene opstelling voor wijk of dorp

  • aanstelling van een vakbekwame / bevoegde dirigent

  • bereidheid om samen te werken met Koorplein Noord-Brabant

  • samenwerking met de basisscholen.

Documentatie:

Jaarverslag en Financiële verantwoording:

De boekhouding van de Stichting Koorplein Noord-Brabant begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het betreffende jaar.

Jaarverslag & financieel verslag 2023

Beleid en visie komende beleidsperiode

Visiedocument

Statuten Stichting Koorplein Noord-Brabant

Achtergrondinformatie over het bestuur

Overzicht bereikte activiteiten 2021-2024

bottom of page