top of page

OVER

Stichting Koorplein Noord-Brabant stelt zich ten doel de kwaliteit van de vocale amateur-muziek bij kinderen en jeugdigen tot ca. 18 jaar in Noord-Brabant te bevorderen. Zij richt zich op kwaliteitsverbetering van de kinderkoorzang door middel van Zomer Zingkampen, studiedagen en op de stimulering van de vocale activiteiten binnen het basisonderwijs. Met het maken van deze keus wil Koorplein een groeiend aantal kinderen in Noord-Brabant bereiken en de kans geven te werken aan de stemontwikkeling en het plezier in samen zingen.

Koorplein Noord-Brabant beschikt over een uitgebreid en actueel adressenbestand van dirigenten en/of besturen van kinder-, jeugd- en jongerenkoren in Noord-Brabant.

Zij organiseert ieder jaar, in samenwerking met Stichting Maestro, studiedagen voor dirigenten, muziekpedagogen en belangstellenden in het Informatiecentrum in de Abdij van Berne, Heeswijk.

Ook zijn wij aanwezig op landelijke studiedagen en culturele markten met repertoire-voorbeelden.

Zingen is één van de eerste vormen van communicatie in onze ontwikkeling.

Our Mission

onze missie

Stichting Koorplein Noord-Brabant streeft ernaar de koorcultuur in Noord-Brabant levendig te houden en, op termijn, een toestroom van nieuwe gekwalificeerde jeugdige zangers naar de volwassenkoren te bewerkstelligen.

  • Stichting Koorplein is ervan overtuigd dat samen zingen een basaal onderdeel is van de opvoeding en dat samen zingen bijdraagt aan de muzikale én de algehele ontwikkeling van ieder kind.

  • Stichting Koorplein Noord- Brabant wil informeren, stimuleren, organiseren, ondersteunen en initiëren.

  • De doelgroep is alle kinderen tussen de 4 en de 18 jaar in Noord-Brabant en hun ouders/ verzorgers/ dirigenten en leerkrachten.
     

1a8223ef-0c41-4e62-9206-51885fda8cc4_thumb1440.webp.jpeg
IMG_5787.HEIC

onze visie

Stichting Koorplein Noord-Brabant is van mening, dat alle kinderen tussen de 4 en de 18 jaar moeten ervaren hoe fantastisch het is om in groepsverband te zingen. Daartoe moet hen (liefst laagdrempelig) mogelijkheden geboden worden om samen te zingen, hetzij binnen-, hetzij buitenschools. De kinderen, die door deze ervaring een langere periode in koorverband blijven zingen, doen kennis, ervaringen en vaardigheden op, waardoor er zowel een muzikaal als sociaal fundament wordt gelegd. De blijvers/volhouders zullen zich ontwikkelen tot bekwame koorzangers en kunnen zo een leven lang genieten van en actief bijdragen aan de koorcultuur in Noord-Brabant, of daarbuiten.

Bovendien ziet Stichting Koorplein Noord-Brabant samen zingen, juist in een wereld die steeds meer beheerst wordt door technologie, als een waardevolle ontspannende bezigheid en tegelijkertijd ook als een verbindend element tussen mensen onderling.

bottom of page