top of page

Harrie's hoek

Stichting Koorplein heeft in de loop der jaren een aantal partituren, bundels, zangspelen en opnamen verzameld van muziek voor kinder- jeugd- en jongerenkoren. Vanuit het vroegere RIM (Repertoire Informatie Muziekcentrum) en vanuit Kunstfactor zijn aan dit bestand uitgaven toegevoegd.

In onze nieuwsbrief presenteren we recent en oud liedmateriaal uit ons archief. Ter eervolle nagedachtenis aan Harrie Muskens, pionier en grondlegger van ons omvangrijke archief. 

Sinds 20 december 2023 is het kantoor van Stichting Koorplein niet langer in de abdij van Heeswijk gevestigd. De bibliotheek is helaas niet meer te bezoeken. De inhoud is op een veilige plek opgeborgen. 

Thema's

overzicht scans.jpg
bottom of page