top of page

Vrijheid

Na het succes van ‘Zingen in Brabant’ (Leo Aussems) is er nu een stuk voor 3 stemmig kinderkoor / schoolkoor getiteld ‘Vrijheid’. 

José Retra, winnares van o.a. de Vic Nees compositie wedstrijd met het stuk ‘Le Secret’ voor vrouwenkoor en piano in 2023, schreef in opdracht van Stichting Koorplein de compositie voor 3 stemmig kinder-jeugd- schoolkoor: ‘Vrijheid’. 

Wat bieden wij:

  • 3 of 4 wekelijkse muzieklessen van 45 minuten per groep of 6 wekelijkse muzieklessen van 30 minuten in een zelf gekozen periode van het schooljaar.

  • Voor alle groepen van de basisschool.

  • Gezamenlijke presentatie op school in de laatste projectweek.

  • Stichting koorplein zorgt voor vakbekwame muziekdocenten die het lied aan de groepen 5-6 aanleren en zorg dragen voor de slotpresentatie.

  • De groepsleerkrachten krijgen ondersteunend materiaal (tracks) om zelf in de groep nog extra te kunnen oefenen.


De school zorgt voor: 

  • Rooster voor de muziekvakleerkracht.

  • Ruimte om de slotpresentatie met de hele school uit te voeren.

  • Apparatuur om de track te laten horen tijdens de presentatie.

De compositie voor kinder- en jeugdkoren én basisscholen is ook los te bestellen via onze website

Heeft u of uw school interesse in dit project of wilt u een offerte opvragen? Neem dan contact met ons op.

voorbeeld

bottom of page