top of page

Tetsjeri

Tetsjeri

Een lied wat de mogelijkheid geeft om een begin te maken met een eenvoudige meerstemmigheid. In groep 6 kan dat natuurlijk heel goed door eerst gebruik te maken van canons. Maar bij dit lied is het leuk om de zelfstandigheid van iedere stem te benadrukken.

Een spelvorm bij het aanleren werkt meestal heel goed. Begin met het ‘refrein’. Zet de twee stemmen op het bord en misschien zien de kinderen meteen al de verschillen. Zing (of speel) daarna een van de twee. ‘Welke hebben jullie gehoord?’ Zullen we deze samen zingen?

Doe het spel enkele keren. Vraag daarna aan de leerlingen of er iemand is die nu de leiding van het spel wil en een van de twee melodieën kan zingen.

Kijk samen met de kinderen ook even naar de vorm, de herhalingen in beide melodieën. En dan natuurlijk samen zingen. Eerste met heel de groep iedere stem en daarna met de helft van de groep. Tot slot klinken de beide melodieën tegelijk.

Ook het notenbeeld van de coupletjes levert stof op om de aandacht op te vestigen (maatsoort wisseling en ritmes) en de tweede stem is daar heel geschikt om met een xylofoon, klankstaven of boomwhackers te spelen.

bottom of page