top of page

One more voice

One more voice

'One more voice' - Arlene Ydstie


Dit lied is goed bruikbaar vanaf groep 6 wanneer ze al in staat zijn om in canon te zingen. Voor kinderkoren is dit lied goed te doen.

"One more voice for peace. Let that word, now be heard making wars to cease.

What can just one person do? My voice is much too small. Nothing I could say or do would matter much at all. But voices of the multitudes are added one by one, and in a mighty chorus, the song of peace is sung.


One more voice for peace. Let that word, now be heard making wars to cease.

If I add my voice to yours and to that add man-y oth-ers. We will sing in u-ni-ty and live at last as broth-ers, live as sis-ters.


One more voice for peace. Let that word, now be heard making wars to cease."

"Nog één stem voor vrede. Laat dat woord nu gehoord worden en zorg ervoor dat oorlogen ophouden. Wat kan slechts één persoon doen? Mijn stem is veel te klein. Niets wat ik zou kunnen zeggen of doen zou er veel toe doen. Maar de stemmen van de menigte worden één voor één toegevoegd, en in een machtig koor wordt het vredeslied gezongen. Nog één stem voor vrede. Laat dat woord nu gehoord worden, waardoor oorlogen ophouden. Als ik mijn stem aan de jouwe toevoeg en daaraan vele anderen. We zullen in eenheid zingen en eindelijk als broeders leven, als zusters. Nog één stem voor vrede. Laat dat woord nu gehoord worden, waardoor oorlogen ophouden."


bottom of page