top of page

Het kriebelt in je zij

Het kriebelt in je zij

Het kriebelt in je zij’


Een lied uit de serie ‘Zitten of opstaan’ met liedjes van Gerard van Amstel veelal op teksten van Greet Brokerhof- van der Waa (deel 2).


Teksten die goed aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, melodieën die door jonge zangertjes snel opgepikt worden en arrangementen waar kinderen blij van worden.


Bij dit liedje nodigt de tekst uit om er gebaren bij te verzinnen waardoor de zangertjes tussen de 6 en de 11 jaar de tekst van het liedje heel snel uit het hoofd kunnen.


Het thema geluk vraagt om een gesprekje met de kinderen en daar komen vaak heel verrassende uitspraken van kinderen naar voren.


De melodie van het refrein leren ze supersnel. Vooral wanneer je al gebruik maakt van solmisatienamen tijdens het inzingmoment (solmisatienamen zichtbaar op het bord of op een A4 tje). Meteen een mooie gelegenheid om de kinderen kennis te laten maken met delen van de melodie.

Geef de kinderen daarna de beurt om dirigent te zijn en, via aanwijzen, de rest van de groep een melodie te laten zingen. Voor beginnende zangertjes met de opdracht: ‘Alleen stapjes aangeven en nog geen sprongetjes’. De eerste keren starten met do-re en mi en dat stapje voor stapje uitbreiden.


Margré van Gestelbottom of page