Nieuwsbrief februari 2016

Project 2016

nb02-2Hoe wil Koorplein het zingen bij kinderen weer populair maken?

Het project richt zich op kinderkoorzang enerzijds en het stimuleren en bevorderen van het zingen op basisscholen anderzijds.

Koorplein Noord-Brabant hanteert een indeling van de provincie in vier regio’s. In elke regio zijn in 2015 gesprekken geweest met dirigenten en bestuursleden van bestaande kinderkoren en met contactpersonen. In beginsel worden per regio twee projectplaatsen geselecteerd waar men bereid is volgens onderstaande uitgangspunten een koor in te richten:

–           vorming van een gereglementeerd bestuur

–           instelling van een verenigings- of stichtingsvorm

–           een open, algemene opstelling voor de wijk of dorp

–           aanstelling van een vakbekwame / bevoegde dirigent

–           bereidheid om samen te werken met Koorplein Noord-Brabant

In overleg met de deelnemende koren wordt een werkplan / jaarprogramma opgemaakt. Koorplein zorgt vervolgens voor de benodigde assistentie om de voornemens te realiseren.

 

Benadering via de Basisscholen

Het bestuur van Koorplein heeft uitgebreid kennis genomen van de methode 123ZING voor het basisonderwijs. Waar mogelijk zal tijdens dit project, aan de hand van deze methode, een schakel gelegd worden tussen het zangonderwijs op de basisscholen en de koorvorming.

De 123ZING methode combineert praktische deskundigheidsbevordering muziek voor het hele team met een toegankelijke en aansprekende digitale lesomgeving vol liedjes en muzikale lesideeën. 123ZING is voor groep één tot en met acht, voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen en ouders thuis. Met 123ZING bouwt een school aan een muzikale voedingsbodem om muziek op een positieve en structurele manier in het schoolleven te integreren. Cultuureducatie met kwaliteit vergt deskundigheidsbevordering van leerkrachten én een doorlopende leerlijn. Het lesmateriaal is gemakkelijk toegankelijk via digibord, computer, tablet en mobiel.

 

 

Wil je met je koor alsnog aan het project deelnemen, of wens je nadere informatie,

neem dan contact op: 06-20236732, h.muskens@hetnet.nl.

 

 

Officiële opening van het Infocentrum

zaterdag 16 april 2016 ’s middags

Abdij van Berne, Romerozaal
Abdijstraat 49, 5473 AD HeeswijkTel. 06-20236732.

De opening zal verricht worden door de heer Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en cultuur van de provincie Noord-Brabant.

Het programma ziet er zo uit:
13.00 uur         Aankomst van de kinderen. Oefenen van het gezamenlijk te zingen lied.
14.00 uur         Officiële opening, bij gunstig weer vanaf buiten
14.45 uur         Korte pauze
15.00 uur         Programma in de kerk: twee koren, twee (korte) toespraken.
– Kinder- en jeugdkoor ‘Souvenir des Montagnards’ Tilburg
– Kinder- en jeugdkoor ‘KiKo Laarbeek’ Aarle-Rixtel.
16.00 uur         Kinderen vertrekken.

Koffie/thee in de Norbertuszaal.Monicazaal en Romerozaal, voor dirigenten e.a.: inzien van uitgaven, met demonstratie van de database.

nb02-1

Aan de kinder-, jeugd- en jongerenkoren worden uitnodigingen verzonden. We hopen op een grote deelname, ook van koorleden. Dan wordt het een mooi feest.

De aanwezige dirigenten ontvangen een partituur of cd als cadeau.

We gaan een lied samen zingen, met iedereen die bij de opening aanwezig is. De kinderen van koren die mee gaan zingen ontvangen de bladmuziek en aan hen wordt gevraagd het lied in te studeren. Op 16 april om 13.00 uur gaan we het gezamenlijk oefenen.

Koordagen augustus

Zondag 28 tot woensdag 31 augustus 2016 (in de laatste week van de schoolvakanties)

TH2015Voor de achtste keer gaat Koorplein Noord-Brabant koordagen aanbieden aan leden van kinder- en jeugdkoren. Er is steeds animo voor en de sfeer is altijd prima. De kinderen en jongeren genieten er van. Het zingen staat natuurlijk centraal, maar er zijn ook veel momenten van ontspanning.

De plaats is: De Nieuwe Erf / Het Dorpsplein te Diessen.

Diessen ligt midden in Brabant, vlak bij Hilvarenbeek, ten zuiden van Tilburg. Een prachtige plaats, met mooie ruimten, midden in de natuur.

De aankomst gaat in twee groepen:

– Aankomst deelnemers vanaf groep acht basisschool en van het voortgezet onderwijs: zondag 28 aug 13.00 uur. Deze deelnemers zijn er drie nachten, en studeren enkele liederen méér in dan de jongere deelnemers.
– Aankomst jongere deelnemers: maandag 29 augustus 13.00 uur. Deze kinderen zijn er twee nachten (zoals voorheen).

De Slotuitvoering is     woensdag 31 aug 19.00 uur.

De bijdrage van de deelnemers is: twee nachten € 85,00, drie nachten € 95,00. (In 2015 was de prijs voor alle deelnemers € 85,00.)

De leiding van de zang is weer in goede handen bij Peggy Hegeman en Harrie Spronken.

Opgave:  aanmelden is reeds mogelijk: h.muskens@hetnet.nl of 06-20236732.

Er komen nog berichten over.

 

Nieuwe aanwinsten in het Infocentrum

Er zijn veel nieuwe bundels en partituren van uitgeverijen uit Vlaanderen, met muziek van Kurt Bikkembergs, Jan Coeck, Paul Steegmans, Marc Van den Broeck, Jan Van der Roost, Geert Van der Straeten, Jos Wuytack,

Verder: vier bundels ‘Liedjeleuk’ van Bert Appermont, drie bundels ‘Come together songs’ met liederen uit allerlei landen, muziek uit Italië, muziek van Floris van der Putt en van John Rutter.

Bovendien twee delen ‘Voiceworks’, liedboeken in de vorm van koorscholing, met didactische aanwijzingen.

nb02-4 nb02-5 nb02-6 nb02-7 nb02-8 nb02-9

Zingen, muziek, lezen en schrijven ‘Zien wat je hoort en horen wat je ziet’

Belangrijke gedachten, adviezen van Zoltán Kodaly (bekend van zijn Hongaarse solfège-methode) en Suzanne Konings (docent aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag).

Het is een al lang bewezen feit dat zingen voor de beste start van muziekeducatie zorgt. Kinderen zouden muziek moeten leren lezen nog voordat ze een instrument gaan bespelen. De basis van muzikale vorming is zingen.

nb02-10Goede zangers zijn er veel, de natuur brengt goede stemmen voort, maar zij moeten gevormd worden door gekwalificeerde zangmeesters. Het besef dat solfège de basis is van elke muziek-beoefening is er onvoldoende. Men kan zich niet bekwamen in het zingen of in het bespelen van een instrument zonder eerst solfègelessen te hebben gevolgd. En het begin met sol-la-sol-mi moet vervolgd worden tot de hoogste jaren van het onderwijs, voor zowel zangers als instrumentalisten, zodat we muziek op dezelfde manier lezen als een boek: in stilte, met een voorstelling van de klank. Gelukkig is het kind dat zijn eerste stemoefeningen verbindt met het beeld van de noten.

Elke zangles, elke repetitie zou zo opgebouwd moeten zijn dat het kind ervaart dat het groeit in de muziek en uitkijkt naar de volgende les. Welke docent, welke dirigent kan en wil dat? Alleen via een gerichte muziekeducatie kunnen we het zingen dichter bij de mensen, bij de kinderen brengen.

Leerkrachten die goed kunnen zingen en bereid zijn om dat met hun leerlingen systematisch te doen, zijn in Nederland dun gezaaid. Componist Zoltán Kodály voerde in Hongarije vanaf 1925 een kruistocht tegen de erbarmelijke kwaliteit van de muzieklessen en geringe zangkwaliteiten van zijn muziekstudenten. Het basisrepertoire van Kodály is volksmuziek en eigentijdse nieuw gecomponeerde muziek. Kinderen hebben op jonge leeftijd geen moeite om verbindingen te leggen tussen het horen, begrijpen en benoemen. Bij Kodály is leuk het gevolg van goed, iets goed kunnen doen. Niet ieder kind hoeft een musicus te worden, maar iedereen kan muziek leren, net zoals iedereen leert lezen en schrijven. In Nederland is een vergelijkbare benadering in de Gehrels- en Wardmethoden.

 

Add Comment