Zingen in Brabant

Toekomstig basisschoolproject Koorplein Noord-Brabant

Stichting Koorplein Noord-Brabant liet, in 2020, een vierstemmig quodlibet componeren door Leo Aussems. De opdracht was om een quodlibet te componeren waar alle groepen van de basisschool een aandeel in zouden hebben. Leo Aussems is prima op de hoogte van wat de kinderstemmen kunnen en wat in het basisonderwijs haalbaar is. Hij schreef jarenlang liedjes voor de schooltelevisie en was hoofdvakdocent aan het conservatorium in Rotterdam. Stichting Koorplein Noord-Brabant is dan ook helemaal in zijn nopjes met het quodlibet “Zingen in Brabant’.

Het traject om het lied aan te leren in de hele basisschool kan binnen zes weken afgerond worden en zou er als volgt uit kunnen zien: in een wekelijkse muziekles van ongeveer een half uur wordt in iedere groep afzonderlijk het eigen lied aangeleerd, indien mogelijk, c.q. gewenst met een eenvoudige choreografie.

Voor iedere groep zijn er tracks (en een video) gemaakt zodat de (vak) leerkracht meteen aan de slag kan met de kinderen. Er is ook een ‘handleiding’ beschikbaar met tips en ideeën hoe het aanleren van het lied in de groep aangepakt kan worden.  Het is natuurlijk superleuk om enkele groepen al, voor de eindpresentatie, bij elkaar te voegen zodat de kinderen ervaren hoe het is wanneer ze samen een deel van het quodlibet zingen.


De presentatie van het quodlibet door de hele school kan op allerlei manieren plaatsvinden: voor het afscheid van een leerkracht, bij de afsluiting van het schooljaar en het uitzwaaien van groep 8, bij een jubileum, bij de afsluiting van een projectweek etc. Na een periode van een week of zes staan alle kinderen van de school in de aula of op het schoolplein. Alle ouders en eventueel van belang zijnde functionarissen kunnen worden uitgenodigd. Eerst zingt iedere groep zijn eigen lied afzonderlijk om het vervolgens samen met alle andere groepen in een vierstemmig quodlibet te zingen.

Wanneer er mogelijkheden zijn om de presentatie vast te leggen kan de video daarna op de website van de school geplaatst worden en dat zorgt het weer voor p.r. Wie weet worden kinderen zo enthousiast dat er zelfs een schoolkoor opgericht kan worden.

Geïnteresseerd om aan de slag te gaan met ‘Zingen in Brabant’? Neem contact op met Koorplein Noord-Brabant.