Workshops Stichting Maestro in maart-april 2018

Onder de titel ‘Kinderkoordirigent is een vak’ behandelen Peggy (Souvenir Jeugdkoor) en Sylvia (Koorschool Senta) op 3 maart alle facetten van het leiden van een kinderkoor.

Op 7 april workshop door Rintje te Wies. Rintje is artistiek leider van het Roder Jongenskoor en het Kampen Boys Choir, ontwikkelde een methode die algemene muzikale vorming op jonge leeftijd mogelijk maakt.

                 

a. Op zaterdag 3 maart een workshop door Peggy Hegeman & Sylvia van der Vinne

Onder de titel ‘Kinderkoordirigent is een vak’ behandelen Peggy (Souvenir Jeugdkoor) en Sylvia (Koorschool Senta) alle facetten van het leiden van een kinderkoor. Over het algemeen wordt er tamelijk eenvoudig over kinderkoordirigenten gedacht: iemand die leuk met kinderen wat zingt …. that’s it. Men staat er niet bij stil wat er bij komt kijken… Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden verschillende aspecten en vaardigheden onder de loep genomen. Daarnaast is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Er is vanaf 9.30 uur een expositie van nieuwe uitgaven, op het gebied van kinder- en jeugdkoren en methodiek.

Locatie: CKE, Pastoor Petersstraat 180 Eindhoven

Tijd: 10.00 – 12.30 uur

Kosten: € 30,00 inclusief koffie / thee en lunch

Aanmelden en meer informatie via info@stichtingmaestro.nl

Deze workshop is onderdeel van de ‘Dag van de Stem’ georganiseerd door CKE. Zonder bijkomende kosten kan ‘s middags worden deelgenomen aan door CKE georganiseerde workshops, o.a. over barbershop, akkoordbegeleiding op gitaar, vocal bodyworks, circle singing en stemvorming voor beginners.

b. Op zaterdag 7 april een workshop door Rintje te Wies

Rintje te Wies, artistiek leider van het Roder Jongenskoor en het Kampen Boys Choir, ontwikkelde een methode die algemene muzikale vorming op jonge leeftijd mogelijk maakt. Een nieuwe kijk op zingen met perspectief voor de toekomst: voor kinderkoor, voor op school, voor privé lessen en voor muziekscholen. Drie onderdelen maken deze methode uniek: de drie begeleidende boekjes, de melodieharp en een ondersteunende website: www.eenlevenlangzingen.nl.

Locatie: Factorium Podiumkunsten Tilburg

Tijd: 13:30 – 16:30 uur

Kosten: € 25,00 inclusief koffie / thee

Aanmelden en meer informatie via info@stichtingmaestro.nl

Hartelijke groeten!

Ramon van den Boom www.stichtingmaestro.nl
Harrie Muskens www.koorplein.nl