Verslag ZomerZingKamp

Van zondag 20 tot woensdag 23 augustus 2017

Voor de negende keer organiseerde Stichting Koorplein Noord-Brabant een koorkamp voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. Het thema was dit jaar ‘I sing, you sing,’, waarmee het communicatieve karakter van zingen in koorverband werd aangegeven. Het slotconcert werd afgesloten met het lied ‘We all stand together’ van Paul Mc Cartney: ‘One thing is certain: we’ll never give in, arm in arm, hand in hand, we all stand together’. Dat was ook de sfeer van het hele zangkamp.

Doel van dit koorkamp is om jonge mensen het plezier in het zingen in koorverband te laten ervaren door een interessant en eigentijds zangprogramma aan te bieden, anders dan in de thuissituatie en met andere dirigenten.

  • De deelnemers waren ingedeeld in twee groepen: de vierentwintig zangers in de leeftijd 10 tot 15 jaar werden reeds op zondagmiddag welkom geheten en verbleven er drie nachten; de jongere twaalf zangers arriveerden maandagmiddag. Voor beide groepen was het concert op woensdagavond de afsluiting.
  • Vorig jaar was voor het eerste als locatie ‘De Nieuwe Erf’ in Diessen gekozen. Deze groeps-accommodatie beviel ook nu weer uitstekend: goede repetitieruimten, een centrale hal, prima slaapkamers, rust en ruimte, een correct samenwerking met de beheerders en een prima verzorging.
  • De artistieke leiding berustte bij Sylvia van der Vinne en Harrie Spronken. Zij stelden ook de liedkeuze samen. Met hun pedagogisch en artistiek talent wisten zij in deze drie à vier dagen een mooi en afwisselend programma in te studeren, met liederen die de kinderen stimuleerden om hun uiterste best te doen. De einduitvoering van ruim een uur kon zo op een prachtige manier ingevuld worden.
  •  Deze editie van `Toontje Hoger` had iets bijzonders, een geheim wapen: zes oud-leden van het jeugdkoor Senta  functioneerden als gastvrouwen. Maar zij waren veel meer. Zij zorgden voor de (muzikale) spellen. Deze oud Senta-leden hebben een rijke muzikale ontwikkeling genoten bij Sylvia. Ze gingen leuk met de kinderen om, corrigeerden op milde toon en waren uiterst hulpvaardig. De kinderen zagen hen als voorbeeld: ‘Als ik zo oud ben als deze Senta-dames is zingen ook nog leuk’. Soms hielpen ze mee om een moeilijke passage voor elkaar te krijgen. De zangers werden gewekt met een speciaal `sta op`-liedje. De invloed van dit Senta-ensemble was onbetaalbaar en moeten we koesteren. Als kinderen verantwoord muziek kunnen maken, hoeft er veel minder blauw op straat te komen; hopelijk leert de politiek dit een keer inzien.
  •  Vermeldenswaard is ook de bonte avond op dinsdag. Daarvoor werden spontaan groepjes gevormd, liederen gezongen, piano gespeeld, gedanst, afgewisseld met toneel. Het was aandoenlijk, ontroerend en zinvol.

De centrale hal was tijdens de slotpresentatie op woensdagavond helemaal gevuld met ouders en familie van de deelnemers en met genodigden. Het concert was een mooie afsluiting van misschien wel het beste koorkamp tot nu toe. Met veel dank aan alle ouders, alle deelnemers, dirigenten en andere medewerkenden. Het was voor de zangers een prachtige ervaring en ongetwijfeld hebben deze dagen een doorwerking in de koren thuis èn in Brabant.

Stichting Koorplein Noord-Brabant hoopt dit ZomerZingKamp nog vaak te kunnen organiseren.