Verslag koorkamp 2016

Voor de achtste keer organiseerde de Stichting Koorplein Noord-Brabant van 28 tot 31 augustus een koorkamp voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot 15 jaar. Doel van dit koorkamp is om jonge mensen het plezier in het zingen in koorverband te laten ervaren door een interessant en eigentijds zangprogramma aan te bieden, in een andere situatie en met andere dirigenten. Het thema was dit jaar ‘Duizend en één nacht…’, met muziek op teksten uit oosterse verhalen en sprookjes. In de praktische opzet waren er dit jaar twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige koorkampen:

– De veertien zangers in de leeftijd 11 tot 15 jaar werden reeds op zondagmiddag welkom geheten en verbleven er drie nachten; er konden nu ook liederen ingestudeerd worden die speciaal voor deze leeftijdsgroep geschikt zijn. De jongere achttien zangers kwamen maandagmiddag aan. Voor beide groepen was het concert op woensdagavond de afsluiting.
– Als locatie werd gekozen voor ‘De Nieuwe Erf’ in Diessen, een groepsaccommodatie met goede repetitieruimten en een centrale hal voor de gezamenlijke activiteiten en voor het slotconcert.

Beide nieuwe situaties zijn prima bevallen. Er was ruime tijd voor de repetities en voor ontspanning. De samenwerking met de beheerders van ‘De Nieuwe Erf’ verliep uitstekend.
De artistieke leiding berustte wederom bij Peggy Hegeman en Harrie Spronken. Met hun pedagogisch en artistiek talent wisten zij in deze drie à vier dagen een mooi programma in te studeren, met liederen die de kinderen stimuleerden om hun uiterste best te doen. De einduitvoering van ruim een uur kon zo op een prachtige manier ingevuld worden.
Vermeldenswaard is ook de bonte avond op dinsdag. Daarvoor werden spontaan groepjes gevormd, liederen gezongen, gitaar en blokfluit gespeeld, gedanst, afgewisseld met toneel. Het was aandoenlijk, ontroerend en zinvol.
Voor het toezicht overdag en ’s nachts en begeleiding bij de catering hadden zich Edith Haverkamp en Marja Koster beschikbaar gesteld. Dat was een uitstekend duo, maar hun taak was eigenlijk te zwaar; het is nodig de volgende keer een verdeling over meer personen na te streven. Bovendien hadden alle deelnemers ’s nachts veel hinder van een muggenplaag.
De centrale hal was tijdens de slotpresentatie op woensdagavond helemaal gevuld met ouders en familie van de deelnemers en met genodigden. Het concert was een mooie afsluiting van misschien wel het beste koorkamp tot nu toe. Met veel dank aan alle ouders, alle deelnemers, dirigenten en andere medewerkenden. Het was voor de zangers een prachtige ervaring en ongetwijfeld hebben deze dagen een doorwerking in de koren thuis én in Brabant.