Studie- en Ontmoetingsdag 19 november 2016

In samenwerking met Ramon van den Boom, coördinator van de Stichting Maestro (organisatie van cursussen voor koordirigenten), is op zaterdag 19 november 2016 voor dirigenten van kinder- en jeugdkoren een studiedag gehouden, in ruimten van de Abdij van Berne te Heeswijk. Er hadden zich 19 personen ingeschreven.

img_7705img_7708img_7715

Voor de workshop in de ochtend was de Vlaamse dirigent en pedagoog Marleen de Boo uitgenodigd. Marleen werkt al 25 jaar bij Waelrantkoren (www.waelrant.be) . Er zingen in de Antwerpse wijk Borgerhout 200 kinderen en jongeren in verschillende groepen, met een opbouwende opbouw.

Op een bijzonder inspirerende en creatieve manier wist zij de deelnemers voorbeelden aan te reiken hoe je met kinderen van éénstemmig tot meerstemmig zingen kunt komen. Marleen had de beschikking over een voorbeeldgroep, bestaande uit veertien leden van Koorschool Senta uit de Bommelerwaard (www.koorschoolsenta.nl). Door allerlei speelse werkvormen – met klappen, stampen, lopen en vrije groepsindelingen – zongen de kinderen eigenlijk ongemerkt op een bepaald moment driestemmig. Als repertoire gebruikte Marleen onder andere een driestemmige zetting van het oude lied ‘Juffrouw, wilde de polka leren?’ en van een canon op een klankenreeks ‘Banuwa’. Het waren op zich hele simpele voorbeelden, maar de vindingrijke, stimulerende, positieve, blije wijze waarop Marleen het deed, maakte iedereen duidelijk dat dit dé manier is waarop je een kinderkoor moet leiden.

 

img_7709img_7711

 

De aanpak sloeg ook bij de kinderen erg aan. Die waren unaniem enthousiast over de ochtend.

Ongemerkt waren er heel veel aspecten aan de orde gekomen zoals:

*          Verschillende werkvormen om het luisteren te stimuleren (zonder goed luisteren geen meerstemmigheid).

*          Puls en ritme (lastige inzetten werden niet benoemd, maar verstevigd door bijvoorbeeld een beweging).

*          Bewustmaking van de structuur van de muziek (met hoeveel tellen rust begin je? Is deze zin hetzelfde of anders?).

*          Harmonische training.

*          Adembogen en muzikale bogen (door die ook weer te combineren met een gebaar).

*          Stemvorming.

*          Inzetten van je lijf, ter versterking van het zingen en ondersteuning van de muziek.

*          Groepsdynamica (de verschillende speelse werkvormen versterken de band in de groep).

*          Autonomie van de zangers (er waren veel momenten waarop ze zelf konden kiezen welk gedeelte van het lied of de canon ze wilden zingen).

Na de gezamenlijke lunch stelden de dirigenten zich (nogmaals) op de hoogte van het database-systeem van de bibliotheek en wierpen zij een blik in partituren en bundels.

Maestro en Koorplein hebben met deze bijeenkomst weer informatie aangereikt aan dirigenten van kinder-, jeugd- en jongerenkoren, een belangrijke doelgroep. De volgende studiedag is op zaterdag 14 januari 2017. Deze ontmoetingen dragen er hopelijk aan bij dat er weer een nieuw elan ontstaat bij het zingen door de jonge generatie.