Stichting Koorplein Noord-Brabant laat alle basisschoolleerlingen in Schijndel zingen met nieuwe liedjes gecomponeerd door de tweedejaarsstudenten AME van Fontys conservatorium.

Stichting Koorplein Noord-Brabant laat alle basisschoolleerlingen in Schijndel zingen met nieuwe liedjes gecomponeerd door de tweedejaarsstudenten AME van Fontys conservatorium.

De Fontys Academie voor Muziekeducatie te Tilburg en Stichting Koorplein Noord-Brabant hebben de handen ineengeslagen. De tweedejaars studenten van de opleiding Docent Muziek kregen een ‘urgentie opdracht’: ze componeerden, binnen een week, nieuw liedmateriaal voor de basisschool en ze gaan enkele liedjes ook instuderen tijdens een stage op 23 en 30 september en 7 oktober 2021-2022.

Op dinsdag 2 september, gaf Stichting Koorplein Noord-Brabant de volgende opdracht aan de studenten docent muziek: Componeer 

  • óf een lied voor kinderen in de onderbouw van het Primair Onderwijs,
  • óf een lied voor kinderen in de middenbouw van het Primair Onderwijs.

Het thema van je nieuwe lied: ‘Een schone wereld’.

Op donderdag 9 september presenteerden de studenten hun zelfgeschreven liedjes aan elkaar en aan het bestuur van Stichting Koorplein Noord-Brabant op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. 

Stichting Koorplein Noord-Brabant liet alle liederen beoordelen door Leo Aussems, Harrie Spronken en Jeroen Schippers. Alle drie vakmensen, die op nationaal en internationaal niveau hun sporen als componist/ arrangeur van goede kinderliedjes hebben verdiend. Binnen twee dagen kregen de studenten van hen feedback. Vervolgens hadden de studenten nog een week de tijd om al dan niet iets met die feedback te doen. 

Het bestuur van Koorplein Noord-Brabant koos twee liederen: een voor de onderbouw (Ruim die troep nou op!) en een voor de middenbouw (Bij-de-hand). Deze liedjes worden door alle studenten tijdens de 3 stageochtenden ingestudeerd. Voor de bovenbouw werd het lied “Vissen voor de zee” uit de bundel “Never stop singing” van Gehrels Muziekeducatie gekozen. Alle acht basisscholen in Schijndel werken aan dit stageproject mee. Dat betekent dat meer dan 1800 leerlingen bereikt worden!  

Stichting Koorplein Noord-Brabant zorgt ervoor dat de studenten vakkundig begeleid worden. Er is voor iedere student een coach bij hun lessen aanwezig. 

De tweedejaars docent-muziekstudenten zullen op donderdag 23 september, 30 september en 7 oktober 2021 op alle Schijndelse basisscholen aanwezig zijn.Op zondagmiddag 17 oktober 2021 kunnen Schijndelse basisschoolkinderen, die zich hiervoor inschrijven, gratis deelnemen aan diverse zang-workshops. Om 16:00 uur vindt de afsluiting van het hele project plaats – de Grande Finale – in Sporthal De Dioscuren in Schijndel.