Rick Muselaers van adviseur naar coördinator

Het bestuur van Stichting Koorplein Noord-Brabant heeft na rijp beraad besloten om Rick Muselaers per 1 februari 2022 als coördinator te benoemen. Beide partijen hebben een “Overeenkomst van opdracht” getekend met als einddatum 31 december 2022. Er waren diverse redenen die het bestuur noopte tot een fundamentele koerswijziging:

  • Per 1 juli 2021 stopte Tabu Elstgeest als ambtelijk secretaris;
  • Per 1 december 2021 stapte Margriet Geenen uit het bestuur als secretaris;
  • Het samenwerkingsproject “Een nieuw lied” vergde teveel inzet van de bestuursleden in uitvoerende zin;
  • Het bestuur wil besturen op (inhoudelijke) hoofdlijnen en minder uitvoerend bezig zijn, hetgeen alleen opgelost kon worden door een coördinator aan te stellen.

Voorzitter Margré van Gestel en Rick Muselaers hebben tijdens de bestuursvergadering op 9 februari 2021 de “Overeenkomst van opdracht” getekend.