Project 2016

nb02-2Hoe wil Koorplein het zingen bij kinderen weer populair maken?

Het project richt zich op kinderkoorzang enerzijds en het stimuleren en bevorderen van het zingen op basisscholen anderzijds.

Koorplein Noord-Brabant hanteert een indeling van de provincie in vier regio’s. In elke regio zijn in 2015 gesprekken geweest met dirigenten en bestuursleden van bestaande kinderkoren en met contactpersonen. In beginsel worden per regio twee projectplaatsen geselecteerd waar men bereid is volgens onderstaande uitgangspunten een koor in te richten:

–           vorming van een gereglementeerd bestuur

–           instelling van een verenigings- of stichtingsvorm

–           een open, algemene opstelling voor de wijk of dorp

–           aanstelling van een vakbekwame / bevoegde dirigent

–           bereidheid om samen te werken met Koorplein Noord-Brabant

In overleg met de deelnemende koren wordt een werkplan / jaarprogramma opgemaakt. Koorplein zorgt vervolgens voor de benodigde assistentie om de voornemens te realiseren.

 

Benadering via de Basisscholen

Het bestuur van Koorplein heeft uitgebreid kennis genomen van de methode 123ZING voor het basisonderwijs. Waar mogelijk zal tijdens dit project, aan de hand van deze methode, een schakel gelegd worden tussen het zangonderwijs op de basisscholen en de koorvorming.

De 123ZING methode combineert praktische deskundigheidsbevordering muziek voor het hele team met een toegankelijke en aansprekende digitale lesomgeving vol liedjes en muzikale lesideeën. 123ZING is voor groep één tot en met acht, voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen en ouders thuis. Met 123ZING bouwt een school aan een muzikale voedingsbodem om muziek op een positieve en structurele manier in het schoolleven te integreren. Cultuureducatie met kwaliteit vergt deskundigheidsbevordering van leerkrachten én een doorlopende leerlijn. Het lesmateriaal is gemakkelijk toegankelijk via digibord, computer, tablet en mobiel.

 

 

Wil je met je koor alsnog aan het project deelnemen, of wens je nadere informatie,

neem dan contact op: 06-20236732, h.muskens@hetnet.nl.

 

 

Add Comment