Project 2016-2018, voortgang

In het project worden acht koren begeleid tijdens een oprichtings- of heroprichtingstraject. De procedure is meestal van lange adem, het gaat met vallen en opstaan. Organisatorisch en financieel moet er veel gebeuren. Met financiële steun van meerdere subsidiënten is per 1 februari 2016 een project gestart, waarmee wordt beoogd op acht plaatsen in de provincie de inrichting van een goed geleid jeugdkoor te realiseren, die elk als voorbeeld kan dienen in de regio. (Met projecten als ‘Het groene hout’ en ‘Da capo’ is in den lande ervaring opgedaan.)
De uitgangspunten van dit Project 2016-2018 zijn:
– vorming van een bestuur
– instelling van een verenigings- of stichtingsvorm
– een open, algemene opstelling voor de wijk of het dorp
– aanstelling van een vakbekwame, bevoegde dirigent
– bereidheid om samen te werken met Koorplein Noord-Brabant
– contact met de basisscholen.
Het vinden van een voorzitter, secretaris en een penningmeesteer is de eerste opgave en geen eenvoudige. Een solo organisatie, bestaande uit enkel de dirigent, geeft weinig garantie voor een lang leven van het koor.
Een van de deelnemende koren is het Stedelijk Jeugdkoor Breda
Dit koor is een voortzetting van het meisjeskoor Puellae Cantantes, dat voorheen behoorde tot het Sacramentskoor van Breda. Het koor heeft nu een eigen bestuur, eigen statuten, en stelt zich open voor iedereen die graag en goed wil zingen. Met veel energie werken de dirigenten Lieke Sweens en Lotte van Roosmalen aan de opbouw van het Stedelijk Jeugdkoor Breda. Er loopt een subsidieaanvraag bij de gemeente. Het koor telt nu 14 leden. Na de voorjaarsvakantie wordt er gestart met een kleutergroep.

Lieke Sweens volgde na haar pianostudie aan het conservatorium in Den Haag en Utrecht de verkorte opleiding tot AMV-docente, en daarna kinderkoordirectie vanuit de Stichting Nederlandse Koren en het conservatorium in Arnhem. Het waren Silvère van Lieshout en Wilma ten Wolde die haar aanspoorden vooral door te gaan met het prachtige vak van kinderkoordirigent. Zingen met kinderen, het begeleiden van hun muzikale ontwikkeling en het tot bloei brengen van de kinderstem is haar grote passie.

Lotte van Roosmalen zingt al zolang ze zich kan herinneren. Muziek speelde een belangrijke rol thuis. Daar klonk altijd muziek! De liefde voor muziek bleef groeien en ook het verlangen om er een beroep van te maken. In 2008 begon Lieke bij Hanneke Kaasschieter aan de vooropleiding van het Conservatorium van Tilburg en later kreeg ze ook lessen van Xenia Meijer. Ze heeft deze studie in 2012 met succes afgerond. De dirigenten en het bestuur streven naar een indeling in vier groepen:

KLIKS – Kleuters In KoorSchool. Deze vooropleiding is bedoeld voor kleuters vanaf 5 jaar en kinderen uit groep 3. Het ontdekken van de stem, beweging en het muzikale kinderlied zijn de ingrediënten voor de lessen van deze meisjes en jongens. Doel is plezier in zingen krijgen en zich expressief kunnen uiten in de muziek. Iedere week een uur dans- en zangfeest! We starten met deze groep in februari 2017. Schrijf je kind nu alvast in of stuur een email voor meer informatie naar stedelijkjeugdkoorbreda@gmail.com.

JIKS/MIKS – Jongens In KoorSchool / Meisjes In KoorSchool. De JIKS- en MIKS-groepen zijn een stap hoger en bestemd voor jongens (JIKS) en meisjes (MIKS) uit groep 4, 5 en 6 van de basisschool. De uitbreiding van het liedrepertoire, stemvorming en podiumpresentatie staan centraal tijdens de repetities. Deze groepen krijgen tevens wekelijks les in gehoor- en solfège en leren noten lezen (we gebruiken hiervoor een methode).

De PODIUMKLAS bestaat uit tieners uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Het liedrepertoire wordt verder uitgebreid en uitgedaagd, veel meertalige en meerstemmige stukken. De leden van de podiumklas krijgen ook individueel zangles en geven meerdere optredens per jaar. Met deze groep staan we voor een zangklas met een hoge zangkwaliteit! Er wordt ook aandacht besteed aan uitstraling, houding, expressie en podiumpresentatie door het af en toe gecoacht worden door een danser of acteur.

 

 

 

 

C HILLOUD! is de a capella vocal group van het SJB voor de middelbare scholieren. Het niveau van het repertoire is een stuk hoger en uitdagender. Het repertoire bestaat uit drie- en vierstemmige muziek en bijvoorbeeld filmmuziek en popsongs, speciaal bewerkt voor a cappella vocal groups. Je moet wat in huis hebben om te kunnen deelnemen aan deze groep, maar het is het proberen waard! Kom een keer kijken en luisteren en het is ook nog eens gezellig!