Onderzoek jeugdkoren provincie Noord-Brabant

Doe mee met het onderzoek en vul de enquête in!

Het bestuur van Stichting Koorplein Noord-Brabant wil graag beter weten waar kinder-, jeugd- en jongerenkoren behoefte aan hebben. Zodoende kan ons aanbod goed aansluiten bij de vraag vanuit het werkveld en kunnen wij de juiste partners in de arm nemen voor specifieke wensen.

Daarom is er een enquêteformulier gemaakt waarmee Stichting Koorplein Noord-Brabant een duidelijk beeld hoopt te krijgen wat betreft onderstaande punten:

  1. Praktische informatie over de bestaande actieve koren;
  2. Informatie over zaken zoals repetities, concerten en optredens;
  3. Informatie over de organisatiestructuur zoals artistieke leiding, wel/geen bestuur, samenstelling bestuur;
  4. Informatie over de behoefte aan eventuele ondersteuning.

U maakt het verschil!

Heeft u een jeugdkoor onder uw hoede als dirigent, bestuurslid of enthousiaste vrijwilliger? Dan vragen wij u vriendelijk om deze anonieme enquête vóór 20 april in te vullen. Het zijn 35 vragen en het kost u minder dan 10 minuten.
De verkregen informatie is primair van belang voor Stichting Koorplein Noord-Brabant. Daarnaast kunnen samenwerkingspartners, zoals Fontys Hogeschool voor de Kunsten (conservatorium), Fontys Pabo, Koornetwerk Nederland, Stichting Maestro, KunstLoc en natuurlijk de totale Brabantse sector van kinder-, jeugd- en jongerenkoren door Stichting Koorplein Noord Brabant geïnformeerd worden over specifieke vragen, wensen én biedt het inzicht bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!