Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief Koorplein Infocentrum juli 2016

Geachte dirigenten van kinder-, jeugd- en jongerenkoren.

Nieuws van Koorplein Noord-Brabant voor u.

Nieuws van Koorplein

Nieuws voor dirigenten

Nieuws over en voor de koren

De vorige nieuwsbrief was van februari jl., dat is weer even geleden. Ondertussen is er veel gebeurd:

– De Koordagen van augustus zijn voorbereid. Met een bijeenkomst voor dirigenten op woensdag 31 augustus om 17.00 uur.

– Er zijn en worden activiteiten voorbereid voor het werkjaar 2016-2017.

– Er komt een Post-HBO-opleiding voor Kinderkoordirigent.

– Per 1 februari jl. is er een Project 2016-2017 van start gegaan.

– Het Infocentrum in Heeswijk is officieel geopend; bezoekmogelijkheden en nieuwe uitgaven.

In deze volgorde volgt nu meer informatie.

1a Koordagen augustus

Voor de achtste keer gaat Koorplein Noord-Brabant koordagen aanbieden aan leden van kinder- en jeugdkoren. Er is steeds animo voor en de sfeer is altijd prima. De kinderen en jongeren genieten er van. Het zingen staat natuurlijk centraal, maar er zijn ook veel momenten van ontspanning.

De plaats is: De Nieuwe Erf / Het Dorpsplein te Diessen, Westerwijk 6, 5087 KG.

Diessen ligt midden in Brabant, vlak bij Hilvarenbeek, ten zuiden van Tilburg.

Een prachtige plaats, met mooie ruimten, midden in de natuur.

Er zijn nu twee mogelijkheden:

* De deelnemers van 11 jaar of ouder komen aan op zondag 28 aug om 12.30 uur. Deze deelnemers zijn er drie nachten, en studeren enkele liederen méér in dan de jongere deelnemers.

* De jongere deelnemers, van 7 tot en met 10 jaar, worden maandag 29 augustus verwacht om 13.00 uur. Deze kinderen zijn er twee nachten (zoals voorheen).

Het thema is ‘Duizend en één nacht…’, liederen rond Oosterse sprookjes en vertellingen.

De Slotuitvoering is woensdag 31 aug 19.00 uur; voor iedereen vrij toegankelijk.

De bijdrage van de deelnemers is: bij twee nachten € 85,00, bij drie nachten € 95,00.

(In 2015 was de prijs voor alle deelnemers € 85,00.)

De leiding van de zang is weer in goede handen bij Peggy Hegeman en Harrie Spronken.

Het aantal inschrijvingen is op dit moment 26; maar dit loopt nog door.

Opgave: h.muskens@hetnet.nl of 06-20236732.

1b Middag voor dirigenten en aspirant-dirigenten:

Op woensdag 31 augustus worden de Koordagen afgesloten met een klein concert door de deelnemers; een presentatie van de ingestudeerde muziek.

Alle dirigenten in de provincie Noord-Brabant en in de twee bisdommen Breda en Den Bosch worden bij deze uitgenodigd voor het volgende programma:

17.00 uur Aankomst in De Nieuwe Erf te Diessen.

– Er is repertoire aanwezig – bundels, partituren, methodes, enz. – voor beginnende en gevorderde koren, eenstemmig en meerstemmig; met info over het digitale zoekprogramma.

– We kunnen met elkaar spreken over het wel en wee van de kinderzang en over de lopende plannen in het nieuwe werkjaar.

17.30 uur Dan word je een eenvoudige broodmaaltijd aangeboden. Als je hier gebruik van wilt maken, gelieve je ter plekke € 10,00 bij te dragen.

19.00 uur Afsluitend concert, tot circa 19.45 uur.

Met het verzoek je vooraf aan te melden: h.muskens@hetnet.nl, 06-20236732.

2 Activiteiten in 2016-2017

Naast het reguliere aanbod van Informatie via het Infocentrum en de Koordagen van eind augustus is Koorplein voornemens – in samenwerking met de Stichting Maestro (Ramon van den Boom) – de volgende studie- en infodagen te organiseren:

a In november 2016, op zaterdag 5, 19 of 26 november

’s Morgens een workshop onder leiding van een ‘grootheid’ op het gebied van kinder- en jeugdkoren, met repertoire, koorvorming, werkvormen, presentatie.

Pauze, met lunch in de Herberg ter plaatse.

’s Middags informatie over repertoire in het Infocentrum.

b In januari 2017, op zaterdag 14, 21 of 28 januari.

Met een andere ‘grootheid’ en andere accenten, met eenzelfde indeling als op de dag ad a.

c In 2017, op zondagmiddag 29 oktober of zondagmiddag 5 november

Een gezamenlijke presentatie van de koren die hebben deelgenomen aan het Project 2016-2017 èn de koren ‘Jeugdkoor Souvenir’ uit Tilburg en het ‘Jeugdkoor Senta’ uit Zaltbommel-Rossum.

Deze activiteiten vinden plaats in ruimten van de Abdij van Berne te Heeswijk, Abdijstraat 29.

Aanmelding is nu reeds mogelijk, maar je ontvangt nog nader bericht met de precieze gegevens.

3 Post-HBO-opleiding Kinderkoorzang

Door het Conservatorium in Tilburg wordt in 2016-2017 de volgende studie aangeboden:

a Doel. Dat kinderen willen zingen is wel duidelijk. Als je rondkijkt in Nederland zie je veel initiatieven om muziek weer dichter bij de jeugd te krijgen (een van die initiatieven is bijv. “Meer muziek in de klas” van Koningin Maxima).

Inmiddels is er een groot tekort aan vakbekwame kinderkoordirigenten die structureel kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderstem.

b Doelgroep. Deze post-HBO opleiding is er voor musici met een muziekvakopleiding die werken met kinder-/jeugdkoren, maar behoefte hebben zich hierin verder te bekwamen, of voor musici die in de toekomst met een kinder-/jeugdkoor willen gaan werken.

c Inhoud. De verschillende onderdelen die aan bod komen zijn slagtechniek, repetitietechniek, kinder-/ jeugdkoorrepertoire, practicum, groepsles zang, methodiek, zangmethodiek, algemene informatie m.b.t. kinder-/jeugdkoor en organisatie.

d. Docenten. Peggy Hegeman en Louis Buskens

e. Wanneer, hoelang en de kosten. De opleiding vindt plaats op vrijdag(morgen) en duurt een jaar van september tot half juni. De kosten zijn € 1700,- bij een minimum van drie deelnemers. (In deze kosten wil Koorplein een bijdrage verlenen, vanuit het Project 2016-2017.)

f. Contact en aanmelding: Nico Vis, 06-50242108, n.vis@fontys.nl.

4 Project 2016

Met financiële steun van meerdere subsidiënten is per 1 februari 2016 een project gestart, waarmee wordt beoogd op acht plaatsen in de provincie de inrichting van een goed geleid jeugdkoor te realiseren, die elk als voorbeeld kan dienen in de regio. (Met projecten als ‘Het groene hout’ en ‘Da capo’ is in den lande ervaring opgedaan.)

De uitgangspunten van dit Project 2016 zijn:

– vorming van een bestuur

– instelling van een verenigings- of stichtingsvorm

– een open, algemene opstelling voor de wijk of het dorp

– aanstelling van een vakbekwame, bevoegde dirigent

– bereidheid om samen te werken met Koorplein Noord-Brabant.

Het vinden van een voorzitter, secretaris en een penningmeesteer is de eerste opgave en geen eenvoudige. Een solo organisatie, bestaande uit enkel de dirigent, geeft weinig garantie voor een lang leven van het koor.

Een voorbeeld

Kinderkoor ‘Zi-Zo’ in de wijk Zorgvlied, gelegen in het westelijk gedeelte van Tilburg

In ’n vorig project vanuit Kunstbalie in Tilburg – toen er nog consulenten functioneerden – is er reeds contact geweest met dit koor.

De normale, wekelijkse repetities sluiten aan op de schooldag van donderdag:

15.45-16.30 uur koor 1, 15 kinderen in de leeftijd schoolgroep 3 en 4

16.30-17.15 uur koor 2, 15 kinderen in de leeftijd schoolgroep 5 t/m 8.

Na groep 8 houdt het voor de koorleden nu nog op; ze gaan hun eigen weg, bijvoorbeeld op het Theresialyceum, een cultuurprofielschool met onder andere een schoolkoor.

Gerepeteerd wordt in Basisschool Christoffel. Deze school besteedt veel aandacht aan de musische vorming, heeft een muziekvakleerkracht die in alle klassen komt. En er is een samenwerking met de Petrus- en Pauluskerk. Voor deze kerk werkt het koor mee aan diensten met Kerst, Driekoningen,

Eerste Paasdag, Eerste communie (met na elk lied applaus!) en bij de Dierenzegening. Dat is het normale vaste patroon; daarnaast zijn er ‘optredens’ op verzoek, net wat er op het pad komt. Het werkjaar sluit het koor af met een musical. Ter begeleiding van het koor bij uitvoeringen vraagt de dirigent steeds een goede organist of pianist.

Dirigent is Esmé Theeuwes, 26 jaar, afgestudeerd voor docent musicus met bijvak directie. Esmé geeft muziekles op een middelbare school en dirigeert nog een kinderkoor en een dameskoor. Zij doet dit werk met veel enthousiasme. Voor het verbeteren van haar dirigeren wil ze een aanvullende studie kinderkoordirectie volgen.

Tot op heden betaalden de kinderen contributie en hiermee werd de dirigent betaald: meer kinderen meer salaris, minder zangers minder vergoeding. Esmé heeft nu – in overleg met enige ouders – contact aangeknoopt met Koorplein met de intentie de organisatievorm te verbeteren. Er zijn bestuursleden gevonden, er is contact met een notaris, er komt een begroting en er wordt subsidie aangevraagd. De wil is er om het koor verder te laten groeien, zowel muzikaal als organisatorisch.

Voortgang Project

Op eenzelfde manier zijn er nu contacten in Bavel, Boxmeer, Breda, Eindhoven, Geertruidenberg, Heeswijk, Oeffelt.

Tot een uitgangspunt van het project behoort ook het contact met de basisscholen. In principe beperken we ons daarbij tot die basisscholen in de genoemde plaatsen, waar een koor aanwezig is dat aan het project meedoet. Aan de hand van de methode 123ZING voor het basisonderwijs zal, waar mogelijk, tijdens dit project een schakel gelegd worden tussen het zangonderwijs op de basisscholen en de koorvorming.

De 123ZING methode combineert praktische deskundigheidsbevordering muziek voor het hele team met een toegankelijke en aansprekende digitale lesomgeving vol liedjes en muzikale lesideeën. 123ZING is voor groep één tot en met acht, voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen en ouders thuis. Met 123ZING bouwt een school aan een muzikale voedingsbodem om muziek op een positieve en structurele manier in het schoolleven te integreren. Cultuureducatie met kwaliteit vergt een doorlopende leerlijn. Het lesmateriaal is gemakkelijk toegankelijk via digibord, computer, tablet en mobiel.

 

Wil je met je koor alsnog aan het project deelnemen, of wens je nadere informatie,

neem dan contact op: 06-20236732, h.muskens@hetnet.nl.

5a Officiële opening van het Infocentrum

Zaterdag 16 april 2016 is het Infocentrum van Koorplein Noord-Brabant officieel geopend, door Henri Swinkels, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor Leefbaarheid en Cultuur. Hij deed dat met enkele slagen op een Javaanse gong en door het openen van de linker-deur van het Gastenhuis vam de Abdij van Berne. Medewerking werd hierbij verleend door leden van jeugdkoren uit Brabant; al zingende, en met begeleiding van ritmische instrumenten, vormden ze een stoet vanaf de poort van de abdij tot de bewuste deur. Twee koren uit Aarle-Rixtel en Tilburg verzorgden later in de middag nog een klein concert. Vele dirigenten en bestuursleden van Brabantse koren waren bij de opening aanwezig. Het was een feestelijk dag; die sfeer moeten we voortzetten.

5b Bundels uit het Infocentrum

a Drie bundels, die voortgekomen zijn uit het onderwijs op de Vrije Scholen.

De Gouden Poort. Een bundel met 177 liederen voor gebruik in peuterspeelzalen, in de eerste groepen van basisscholen etc. Het boek kan, al dan niet in combinatie met de gelijknamige dubbel-cd, gebruikt worden bij alle gelegenheden waar met jonge kinderen gezongen wordt, en kan tevens dienstdoen als studieboek bij pedagogische opleidingen.

Deze bundel is in het begin van de jaren zeventig ontstaan uit cursussen over pentatonische muziek voor kleuterleidsters en ouders. De achtergrond van de pentatoniek en de vele manieren waarop men met deze vijf tonen kan zingen, is duidelijk in een hoofdstuk theoretisch uiteen gezet.

Ik ben een zeemanskind. Deze verzameling van 120 Liederen voor kinderen van zes tot negen jaar sluit aan bij de bundel ‘De Gouden Poort’ met liederen voor peuters en kleuters. Als vervolg op de pentatoniek uit die bundel is het toepassen van kerkmodi nagestreefd en vanuit de ‘Vrije Schoolpedagogie’ ontwikkeld. Meerdere liederen zijn speciaal voor deze bundel gecomponeerd.

Over de Stroom. 172 Liederen voor kinderen van negen tot veertien jaar, wereldmuziek, canonisch, twee-, drie- en vierstemmig. Bij elk lied staan toelichtingen over de herkomst, inhoud, uitvoering, begeleiding.

De liederen uit deze drie bundels zijn ook op internet te vinden: www.vrijeschoolliederen.nl.

b Laurentiusmis, componist Aart de Kort. Met Kyrie-aanroepingen, Heer ontferm U, Eer aan God, Geloofsbelijdenis, Acclamaties, Heilig, Onze Vader (tot en met ‘Wenst elkaar de vrede’), Lam Gods.

Voor tweestemmig kinder-/jeugdkoor, melodie-instrument en orgel.

c Liedjeleuk, van Bert Appermont. Vijf bundels met in elk twintig liederen.

De liederen in deel 1 zijn geschikt voor kinderen van circa 6 tot 9 jaar, de liederen in de andere vier delen zijn voor de leeftijden 8 tot 13 jaar. Bij elk zangbundel is ook een begeleidingsbudel met cd uitgegeven.

d Nachtegaal, Caro Kindt. Solfège en muziektheorie voor kinderen. Het is een nieuwe methode om kinderen van blad te leren zingen en muziektheorie te leren. Er zijn vier opvolgende delen beschikbaar. Caro Kindt is oprichter en dirigent ‘Nieuw Vocaal Amsterdam’, een klassieke zangopleiding voor kinderen en jeugdigen. Zij is ook initiatiefnemer van Capella Juvenalis pro Musica Antiqua, dat Renaissancedans, -zang en -theater combineert. De nieuwe methode wordt al door vele koren gebruikt.

= = = =