Nieuwe beheerder Infocentrum Heeswijk

“Zou je mij willen helpen om de inhoud van een paar dozen te ontsluiten?”

Als Harrie Muskens je iets vroeg was het altijd zinvol en dus kwam ik in november 2013 in de kelder van het klooster Mariënberg  een kijkje nemen. Er stonden heel veel dozen!

Koorplein, en indirect Harrie, waren in de loop der jaren door fusies van muziekscholen in het bezit gekomen van partituren, bundels, zangspelen en opnamen van muziek voor kinderkoren.

Vanuit het vroegere RIM (Repertoire Informatie Muziekcentrum) en vanuit Kunstfactor was het nodige toegevoegd en samen gingen we aan de slag. Er kwamen kasten en er werd een indeling gemaakt met de bedoeling het bestand te digitaliseren en toegankelijk te maken voor koordirigenten, muziekstudenten en andere belangstellenden.

Iedere twee weken werd er geconcentreerd gewerkt met op gezette tijden pauzes in de personeelsruimte van de Zusters van JMJ waar er vaak nog een restje warme soep tussen de middag op ons wachtte. Toen het gebouw verkocht was leefden we mee met het wel en wee van het personeel dat vaak al decennia daar pauzeerden.

In Juli 2015 verhuisden we naar de Romerozaal van de Abdij van Berne. Er kwam een feestelijke opening met optredens van verschillende kinderkoren en in de loop van de jaren zijn er 7000 titels gedigitaliseerd, archieven uitgeplozen, organiseerden we masterclasses en werd ik inmiddels bestuurslid.

Het was een feest jaarlijks met Harrie een bezoek te brengen aan Koor& Stem in Antwerpen, en de nieuwe uitgaven bij Broekmans & van Poppel in Utrecht te bekijken om zo nodig aan te schaffen. Het ZomerZingKamp werd een terugkerend hoogtepunt dat na 10 jaar o.a. uit financiële overwegingen is gestopt. In de afgelopen vijf jaar heb ik roerige tijden meegemaakt waarin de visie van Koorplein meer en meer wordt ontwikkeld. Afgelopen januari heb ik het stokje vol vertrouwen terug gegeven voor een jongere generatie, maar heb toegezegd de bibliotheek te blijven beheren en waar nodig te adviseren. Het culturele erfgoed blijft staan en is op aanvraag voor een ieder te raadplegen en er zijn nog veel bundels niet ontsloten. Ook methoden voor het basisonderwijs en literatuur over de kinderstem sieren de kast. Goed zingende kinderen maken immers niet alleen zichzelf maar ook hun omgeving gelukkig!

Edith Haverkamp-Wesselink