Infocentrum

Infocentrum Heeswijk:
Abdijstraat 49, tel. 06-20236732

Nieuwe aanwinsten van het Infocentrum:
Solfège en muziektheorie voor kinderen: Nachtegaal
Op dit moment zijn de delen 1, 2, 3 en 4 beschikbaar. De komende jaren volgen nog deel 5 en deel 6.

De muziektheorie en de solfège worden in deze methode gecombineerd aangeboden. Op de linker-bladzijde wordt er steeds iets uitgelegd of herhaald, en op de rechterbladzijde wordt dit direct in praktijk gebracht in de solfège-oefeningen. Zo worden begrijpen, weten en zingen met elkaar verbonden. Het plezier van het zingen en leren staat altijd voorop. Zijdelings leren de leerlingen een flink aantal melodieën kennen die de moeite waard zijn om te weten.
De auteur is Caro Kindt, dirigent van Nieuw Vocaal Amsterdam.
Info: Bachstraat 5, 1077 GD Amsterdam; zie ook op internet.

Canons van de Nederlandse geschiedenis
De Canon van Nederland is een lijst van vijftig thema’s die een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland. De Canon werd in 2006 samengesteld in opdracht van de Nederlandse staat, ten behoeve van het geschiedenisonderwijs. Door Majel Lustenhouwer zijn bij dertig canons liederen gecomponeerd. (Deze Lustenhouwer is ook auteur van de liederen ‘Kinderen voor kinderen’)
Info: M. Lustenhouwer, Zandvoortweg 9, 3741 BA Baarn; zie ook op internet.

Hierbij aansluitend: Waar is Vincent?
Door het Van Gogh Museum in Amsterdam is een musical ontwikkeld over leven en werken van schilder Vincent van Gogh. De muziek is van Majel Lustenhouwer.
Info: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam, afdeling educatie.

Een Wintervertelling
Een zangspel, gebaseerd op het schilderij ‘Volkstelling te Bethlehem’, een schilderij van Pieter Breughel de Jonge, 1566. Tijdens de uitvoering dient een afbeelding van dit schilderij getoond te worden, waarbij tijdens de diverse scènes wordt ingezoomd op dat gedeelte van het schilderij waarop de scène betrekking heeft.
De componist Arjan van Baest heeft het werk in 2016 geschreven in opdracht van het Hasselts Gemengd Kapelle Koor Tilburg (tel. 013-5041914, 06-55233908), voor gemengd koor en kinderkoor (tweestemmig), verteller, en met begeleiding van piano, cello en klarinet. Er komen onder andere de volgende liederen in voor: Rommelpotterij, Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Te Bethlehem geboren. De tekst van Marion Corvers heeft betrekking op de herfst, het kerstfeest en op de winter.
Er zijn een partituur en regieaanwijzingen aanwezig.

Sint Maarten Suntermeerten
Een bundel met 150 Sint-Maartensliederen. Met inleidingen over de bisschop Sint Maarten, over het ontstaan van Sint-Maartensliederen, waar Sint Martinus gevierd wordt (feestdag 11 november), over het zelf maken van een Sint-Maartenslichtje. Een aantal liederen is geschreven in een streektaal uit Groningen, Drenthe, Noord-Holland, Brabant, Limburg. Enkele liederen als voorbeeld: Sunter Meerten vogeltje, Kip kap kogel Suntermeerten vogel, Sunt Martinus bisschop, Vandaag is het Sint Maarten, Sinte Maartensavond.
Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Profiel, Postbus 7, 9780 AA Bedum, tel. 05900-12144/13636.

Drie Koningen zingen
Zingend, met een ster en verkleed langs de deuren; 82 liederen voor de tijd rond Nieuwjaar, Driekoningen en Verloren maandag. Het is een prachtige traditie en geeft mogelijkheden voor kinderen van een koor. In het eerste gedeelte van het boek staan teksten over achtergronden en gebruiken. (Verloren Maandag is de eerste maandag van Driekoningen.) De DVD, die in de bundel is ingesloten, bevat de tekst van een symposium over dit onderwerp, een dans, een voordracht en enige liederen.

Uitgave: Tony Vaessen en de ANV-werkgroep Volkscultuur, (Algemeen-Nederlands Verbond vzw), Reeboklaan 30, 3080 Tervuren. Drukkerij en publicatie: Skribis – Nevelland Graphics, Industriepark-Drongen 21, 9031 Gent, 09-2447268, info@skribis.be, www.skribis.be.