Dirigent gezocht

Werving dirigent van het Vughts Mannen Koor

Het VMK bestaat honderd jaar. Het heeft dus een lange historie. Het heeft in die 100 jaar maar vier dirigenten gehad. Het is een koor van tussen de 40 en 50 leden. Soms is het groter door nieuwe aanwas, soms krimpt het o. a. door veranderingen in de samenleving,

Het koor repeteert wekelijks op dinsdagavond en verzorgt per jaar zeker zeven uitvoeringen. Het merendeel van de optredens vindt plaats in Vught of in de omliggende gemeenten. Het koor gaat tegenwoordig voor een concertreis om de paar jaar naar het buitenland: Italië, Duitsland en Engeland zijn in deze eeuw bezocht.

De dirigent vormt samen met het bestuur de kern van het VMK. Voor het muzikale deel werkt de dirigent nauw samen met de muziekcommissie van het koor die gemiddeld zes keer per jaar bijeenkomt. De dirigent maakt gebruik van repetitoren en ingezongen partijen om sneller te kunnen werken en betere kennis van stempartijen te bereiken. Het koor heeft vaste begeleiders op de piano en het orgel.

Het koor is op dit moment in transitie. Er gaat meer onderscheid gemaakt worden tussen de klassieke mannenkoorzang en modernere muziek, ongeveer vanaf de romantiek. Het is een uitdagende periode die nieuwe mogelijkheden kan scheppen.

Bij optredens maakt het koor regelmatig gebruik van externe solisten, verschillende instrumentalisten of koren om een afwisselend programma te krijgen.

Het koor zoekt per 9 januari 2018 een nieuwe dirigent. Voor het aantrekken hiervan is een selectiecommissie ingesteld, bestaande uit drie personen.

Functieprofiel dirigent Vughts Mannenkoor

  • De dirigent is afgestuurd aan het conservatorium, bij voorkeur in koordirectie
  • De dirigent beschikt over relevante ervaring op het gebied van koordirectie
  • De dirigent is bekend met de mannenkoorzang en de ontwikkelingen in dit werkveld
  • De dirigent is creatief op het terrein van de keuze, de planning en de uitvoering koorwerken.
  • De dirigent kan goed omgaan met de verschillen tussen koorleden, het bevorderen van de motivatie en het omgaan met incidenten
  • De dirigent streeft naar een goede kwaliteit van uit te voeren werken
  • De dirigent kan een open sfeer scheppen, gekoppeld aan een prettige wijze van leiding geven
  • De dirigent kan stempartijen inzingen en leiding geven aan de repetitoren.
  • De dirigent is bereid te investeren in werving en koorscholing
  • De dirigent is de artistiek leider van het koor.

Wilt u solliciteren?

Een mail of telefoontje vóór 1 september 2017 naar de voorzitter van de selectiecommissie is voldoende. Voorzitter selectie commissie: Aad van Kints,
email: a.kints1@upcmail.nl of 06 53 52 48 68.

Het selectieproces zal beginnen in september 2017.

Naast gesprekken zal voor twee geselecteerde kandidaten een proefdirectie in de procedure zijn opgenomen.

De honorering is conform de landelijke richtlijnen.