Project 2016-2018, voortgang

In het project worden acht koren begeleid tijdens een oprichtings- of heroprichtingstraject. De procedure is meestal van lange adem, het gaat met vallen en opstaan. Organisatorisch en financieel moet er

Studiedagen

Koorplein – Gehouden studiedagen In de maanden november en januari jl. zijn er twee studie- en ontmoetingsdagen geweest in Heeswijk. Koorplein Noord-Brabant organiseerde deze dagen in samenwerking met Stichting Maestro

Infocentrum

Infocentrum Heeswijk: Abdijstraat 49, tel. 06-20236732 Nieuwe aanwinsten van het Infocentrum: Solfège en muziektheorie voor kinderen: Nachtegaal Op dit moment zijn de delen 1, 2, 3 en 4 beschikbaar. De

ZomerZingKamp 2017

Zondag 20 tot woensdag 23 augustus 2017 (in de laatste week van de schoolvakanties) Voor de negende keer gaat Koorplein Noord-Brabant koordagen aanbieden aan leden van kinder- en jeugdkoren. Er