Infocentrum Vocale MuziekKoorplein Noord-Brabant wil de kwaliteit en kwantiteit van de vocale muziek bevorderen en daardoor een bijdrage leveren aan de vocale amateurmuziek in de provincie Noord-Brabant. Speerpunt is de koorzang door kinderen, jeugdigen en jongeren.

Koorplein heeft in de loop der jaren een aantal partituren, bundels, zangspelen en opnamen verzameld van muziek voor kinder- jeugd- en jongerenkoren. Vanuit het vroegere RIM (Repertoire Informatie Muziekcentrum) en vanuit Kunstfactor zijn aan dit bestand uitgaven toegevoegd. De laatste jaren zijn ook veel nieuw verschenen uitgaven aangeschaft. Vanaf augustus 2013 zet een werkgroep van Koorplein zich in om deze verzameling tot één groot, overzichtelijk geheel te maken.

Om de bibliotheek gemakkelijk toegankelijk te maken voor dirigenten, muziekstudenten, leerkrachten en andere belangtellenden, worden alle uitgaven verwerkt in een catalogus. U kunt hierboven een selectie maken, en dan zoeken in de hele catalogus. Zoeken zonder selectie, geeft een overzichtslijst.
Ook kunt u in het menu hierboven kiezen om een subselectie uit de catalogus te laten zien, bijvoorbeeld "doelgroep peuters". Daarbinnen kunt u dan vervolgens weer zoeken.

Indien u een papieren versie in wilt zien, kun u langskomen op het Infocentrum van Koorplein Noord-Brabant:

Abdij van Berne, Romerozaal
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk