klik of tap op het vraagteken voor meer uitleg.Nummer:
856
Bundel/lied:
Titel:
De zon is al op *
Beginregel:
Liturgische muziek voor vieringen met kinderen
Taal:
Nederlands

Onderwerp:
liturgie

geloofslied

Vorm:
allerlei
deze term wordt alleen gebruikt bij bundels.

Doelgroep:
onderbouw
leeftijden 4 tot en met 8 jaar. Basisschool groep 1,2,3,4 beginnend kinderkoor.

bovenbouw
leeftijden 8 tot en met 13 jaar. Basisschool groep 5,6,7,8 gevorderd kinderkoor, gevorderd jeugdkoor.

Tijdsduur:
< 2 min.
Tijdsduur minder dan twee minuten. Hiertoe behoren een strofisch lied, canon, volkslied, enz.

Zetting:
eenstemmig

Moeilijkheidsgraad:
1-2
Zeer eenvoudig tot eenvoudig.

Begeleiding:
fluit
dwarsfluit of bloklfuit

piano

akkoordsymbolen

Bundel:
De zon is al op

Uitgave:
Gooi en Sticht | 1993
VBK Media, Herculesplein 96, 3584 AA Utrecht, Postbus 13288, 3507 LG Utrecht, Look van Oorschot (088-8002713)
088-8002600
www.gooiensticht.nl
lvoorschot@kok.nl
Bibliotheek:
bovenbouw eenstemmig geestelijk
Zie ook:
Titel: een bundel met 63 liederen.
De liederen komen uit de werkcahiers 'Vieringen met kinderen', jaargangen 1981-1990.
Er is een thematisch register opgenomen.