Jaarverslag

STICHTING KOORPLEIN NOORD-BRABANT.

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2016.

Bestuurskosten

Lasten

Baten

Porti/telefoon

14,60

Verdeelsubsidie 2016

1.642,77

Administratie

94,80

Reiskosten

1.312,32

Vergaderkosten

13,24

Overige kosten

98,50

Bankkosten

109,31

1.642,77

1.642,77

 Koordagen voor Kinderen `Toontje Hoger` 2016

Lasten

Baten

Porti en telefoon

397,49

Bijdrage deelnemers

2.902,50

Administratie

53,14

Verdeelsubsidie 2016

5.419,44

Reiskosten

554,88

Representatie

84,00

Verblijf all-in

4.356,50

Promotie

367,00

Persoonskosten

1.800,00

Overige kosten

708,93

8.321.94

8.321,94

Project Kinderkoorzang 2016 en volgende jaren

Lasten

Baten

Porti en telefoon

164,10

Verdeelsubsidie 2016

9.309,22

Administratie

149,95

Reiskosten

1.416,72

Vergaderkosten

8,50

Persoonskosten

6.760,00

Representatie

9,95

Overige kosten

800,00

9.309,22

9.309,22

Infocentrum Vocale Muziek

Lasten

Baten

Administratie

43,00

Verdeelsubsidie 2016

6.013,21

Reiskosten

1.938,67

Huren

1.800,00

Promotie

194,40

Representatie

154,00

Muziek/bundels

780,63

Inventaris/kantoorbenodigd.

1.102,51

6.013,21

 Opening Infocentrum Vocale Muziek

Lasten

Baten

Porti/administratiekosten

132,20

Verdeelsubsidie<2010

1.328,96

Reiskosten

157,76

Huren

160,00

Promotie

272,25

Persoonskosten

375,00

Consumpties

217,70

Overige kosten

14,05

1.328,96

1.328,96

 Dirigentendagen

Lasten

Baten

Huren

150,00

Verdeelsubsidie 2016

478,94

Persoonskosten

100,00

Consumpties

228,94

478,94

478,94

 Overleg korenveld

Lasten

Baten

Administratiekosten

12,25

Verdeelsubsidie 2016

328,59

Reiskosten

308,34

Vergaderkosten

8,00

328,59

328,59

 Website en Nieuwsbrief

Lasten

Baten

Kosten

1.630,93

Verdeelsubsidie 2016

1.630,93

1.630,93

1.630,93

 Verdeelsubsidie 2016

Lasten

Baten

Infocentrum Vocal Muziek

6.013,21

Ontv. verdeelsubsidie

25.000,00

Website en Nieuwsbrief

1.630,93

Bestuurskosten

1.642,77

Overleg korenveld

328,59

Dirigentendagen

478,94

Project Kinderkoorz.’16-‘18

9.309,22

Kinderkoorzangkamp

5.419,44

nr. Balans

176,90

25.000,00

25.000,00

Verdeelsubsidie van voor 2010

Lasten

Baten

Opening Infocentrum

1.328,96

jan 1 Balans

2.717,32

nr. Balans

1.388,36

2.717,32

2.717,32

Bestemmingsreserve van derden

Lasten

Baten

nr. Balans

4.000,00

jan 1 Balans

4.000,00

4.000,00

4.000,00

 Fonds ten behoeve van Project 2016-2018

Lasten

Baten

nr. Balans

19.108,25

jan 1 Balans

1.108,25

Ontvangsten in 2016

18.000,00

19.108,25

19.108,25

 Voorziening vervanging apparatuur

Lasten

Baten

nr. Balans

1.400,00

jan 1 Balans

1.400,00

1.400,00

1.400,00

Renteopbrengsten

Lasten

Baten

nr. Eigen Vermogen

48,37

Zakelijke beleg.rek.

48,37

48,37

48,37

Eigen Vermogen

Lasten

Baten

nr. Balans

4.504,30

jan 1 Balans

4.455,93

Renteopbrengst

48,37

4.504,30

4.504,30

Balans per

31 december 2016

31 december 2015

Activa

Passiva

Activa

Passiva

ING zkl. rekening

221.06

397,93

ING zkl.spaarrekening

31.048,37

14.407,83

Verdeelsubs 2016

Schulden kort

176,90

691,62

1.124,26

Project 2016-2018

19.108,25

1.108,25

Verdeelsubsidie <’10

1.388,36

2.717,32

Voorz.apparatuur adm

1.400,00

1.400,00

Bestem.subs. 3den

Eigen Vermogen

4.000,00

4.504,30

4.000,00

4.455,93

31.269,43

31.269,43

14.805,76

14.805,76

Toelichting op de Balans per 31 december 2016.

Schulden op korte termijn:

Bestuurskosten:                                                    291,62
Project Kinderkoorzang 2016 en volgende jaren   
400,00
Totaal:    691,62

Waalwijk, 25 februari 2017