Reageer op: Kinderstemmen na Corona tijd

Home Forums Algemeen Kinderstemmen na Corona tijd Reageer op: Kinderstemmen na Corona tijd

#2674

Laten we dan maar eens met de kinderstem van de bijna kleuter beginnen:
Zingen 36-48 maanden.
Liedjes die kinderen zelfstandig kunnen zingen hebben de volgende kenmerken:
• Kort
• Omvang (d1-b1)
• Liedjes zorgen voor het trainen van de stem en geluid reproductie
• Eenvoudige maatsoorten en ritmes
• Eenvoudige intervallen, verrassingen in de melodie zijn welkom
• Klemtonen dienen conform de taal te zijn waardoor kinderen ook automatisch adem kunnen halen op daarvoor geschikte momenten
• Bewegingen om de woorden te begeleiden.

Er zijn heel wat voorbeelden van liedjes die kinderen van 3-4 jaar zelfstandig en zuiver kunnen zingen.

Aandachtspunten bij het componeren van liedjes die door kinderen zelfstandig zijn te zingen:
Muzikaal:
• Boeit het lied qua melodie en/of ritme.
• Combinaties met spreekteksten.
• Stemomvang: d’ – b’.
Wanneer uitschieters gebruiken?
• Maatsoort: zowel binair als ternair.
• Passend bij onderwerp of activiteit.
• Vorm.
Natuurlijke mogelijkheden om adem te halen (korte zinnen).
Logische muzikale zinsbouw.
• Tekstplaatsing (muzikale accenten passend op taalaccenten).
• Klankaspecten aansluiten bij de tekst.
• Toonsoort en toonaard (gebruik ook eens minder geijkte toonsoorten).
• Geen modulaties.
• Melodische of ritmische verrassingen

Taal:
• Correct taalgebruik, belevingswereld van het kind, grapjes of leuke taalwendingen.
• Niet teveel koppelwoorden (en, of ).
• Rijm (eindrijm, binnenrijm etc.)
• Klankenspel (gebruik eens onzinteksten).
• Stemvormingaspecten (adem, resonans en articulatie).
• Korte zinnen (intellectueel, adem).
• Tekstplaatsing (taalaccenten passend op muzikale accenten, opmaat/neermaat, ritme passend bij de woorden, geen lange tonen op korte woorden).
• Wel syllabisch, niet melismatisch.
• Niet teveel tekst.
• In principe geen coupletten, wel tekst- en spelvariaties.
• Variatiemogelijkheden.

De eerste stappen naar goed zingende (en taalvaardige) kinderen zouden thuis gezet moeten worden. Er zijn veel momenten tijdens de dagelijkse verzorging waarbij zingen een plekje zou kunnen krijgen: denk maar aan het verschonen, eten, naar bed brengen. Ook voorlezen, samen klanken verzinnen en (dieren) geluiden maken, paardrijdversjes spelen, “op een grote paddenstoel” zingen, samen bewegen en dansen zijn voor de ouders en kinderen leuk en gezellig. Spelenderwijs groeien kinderen op, hechten zich veilig aan hun ouders, leren omgaan met spanning en emoties, leren de taal en worden sociaal vaardig.
Het blijkt dat de hoeveelheid tijd die jonge ouders besteden aan vocaalspel, praten en zingen met hun kinderen een goede indicator is voor de grootte van de woordenschat en de mate van taalbeheersing.
Jonge ouders schrijven zich ook in voor muzieklessen met hun jonge kinderen. Docenten die muziekeducatie aanbieden aan jonge kinderen en hun ouders houden hier rekening mee en bieden lied en spel materiaal aan voor in de thuissituatie. Veel ouders zingen regelmatig het opruimliedje uit de muzieklessen!

Muziekdocenten in de voorschoolse educatie dragen vaak ongemerkt bij aan de opvoedingsvaardigheden van ouders doordat ze, door hun voorbeeld in de les, laten zien hoe je zingend en positief stimulerend veel voor elkaar kunt krijgen. Ouders nemen de werkwijze over en gaan zingend en spelend met de kinderen om. Samen zingen in een veilige omgeving (thuis, tijdens de muziekles, in peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) en gebruik makend van liedjes die geschikt zijn voor de leeftijdsgroep is een eerste stap naar een nieuwe generatie zangers.

Kinderen hebben een omgeving nodig waarin zij kunnen en mogen zingen. Zingen hoort bij mensen en iedereen kan zingen, maar een stem heeft tijd en oefening nodig om te kunnen groeien en ontwikkelen. Kinderen hebben behoefte aan ouders, verzorgers en docenten die iedere dag met ze zingen.
Een competente docent heeft kennis van muziek en vaardigheden om de eigen stem en het eigen instrument in te zetten in de lessen muziekeducatie. Daarnaast heeft een competente docent kennis van de ontwikkeling van jonge kinderen, evenals pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden waardoor ze in staat is om jonge kinderen en hun ouders te begeleiden in de fantastische wereld van samen zingen en muziek maken.

Opgroeien in een ontwikkelingsgerichte rijke muzikale omgeving, waarbij muziek en zang geïntegreerd zijn in de dagelijkse routine, legt een fundament waarop het prettig verder bouwen is.

En dan naar school en misschien al naar een kinderkoor. Samen zingen en de ontwikkeling van de kinderstem … : Volgende blog…..