ANBI

ANBI gegevens Stichting Koorplein Noord-Brabant

Inleiding
De Stichting Koorplein Noord-Brabant bezit de ANBI status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn als ze zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Meer informatie hierover: www.anbi.nl

Onder bepaalde voorwaarden kunt u schenkingen aftrekken van de belastingen. Daarvoor vereist de belastingdienst een aantal gegevens. Deze vindt u hieronder.

De naam
De naam van onze stichting is: Stichting Koorplein Noord-Brabant

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer is 816707765

De contactgegevens
Het adres van de stichting is: Abdij van Berne, Romerozaal
Het telefoonnummer van het secretariaat is 06-40268554
Het e-mailadres van het secretariaat is secretaris@koorplein.nl
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41096784

De bestuurssamenstelling
Per 9 februari 2022 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter Margré van Gestel
Vice-voorzitter Karin Tooren
Secretaris Vacature
Penningmeester Jan Buil
Bestuurslid Jos Vervoort

 

Bestuursondersteuning

Coördinator Rick Muselaers
Beheer infocentrum Edith Haverkamp

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De doelstelling
Project ter stimulering van de Kinder- en Jeugdkoorzang: 

Koorplein Noord-Brabant heeft zich als doel gesteld het bevorderen van de kwaliteit en kwantiteit van de vocale amateurkunst in de provincie Noord-Brabant. De stichting geeft daarbij prioriteit aan het stimuleren van de kinder- en jeugdkoorzang. Koorplein is met ingang van 1 februari 2016 een project opgestart, met de intentie op acht plaatsen in de provincie kinder- en jeugdkoren in te richten, te begeleiden en tot een zodanig niveau te brengen dat zij als voorbeeld kunnen dienen in de respectievelijke regio’s. Uitganspunten hierbij zijn:

  • vorming van een bestuur
  • instelling van een verenigings- of stichtingsvorm
  • een open, algemene opstelling voor wijk of dorp
  • aanstelling van een vakbekwame / bevoegde dirigent
  • bereidheid om samen te werken met Koorplein Noord-Brabant
  • samenwerking met de basisscholen.

INFO-centrum

Met ingang van 1 september 2015 is het Infocentrum gehuisvest in een ruimte van de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. Het is de centrale vergader- en ontmoetingsplaats van Koorplein. De uitgebreide bibliotheek staat ten dienste van dirigenten, studenten en docenten. Het bestand aan partituren en bundels voor beginnende en gevorderde kinder- en jeugdkoren en voor het zangonderwijs wordt steeds aangevuld met nieuwe uitgaven en wordt verwerkt in een geautomatiseerd bestand dat via internet gratis toegankelijk is.

info@koorplein.nl

Adressenbestand:

Koorplein Noord-Brabant beschikt over een uitgebreid en actueel adressenbestand van dirigenten en/of besturen van kinder-, jeugd- en jongerenkoren in Noord-Brabant.

Jaarverslag en uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2021

Financiële verantwoording
De boekhouding van de Stichting Koorplein Noord-Brabant begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het betreffende jaar.

Financieel verslag 2021 Stichting Koorplein Noord-Brabant

Beleid en visie komende beleidsperiode

Visiedocument